• Referenties van opdrachtgevers en mensen die mijn werk kennen

REFERENTIE BIEST-HOUTAKKER

Wij als Stichting WelGement hebben de samenwerking met Ellen als heel fijn ervaren. 
Dat heeft geresulteerd in een prachtig kunstwerk voor Biest-Houtakker. Op 17 december 2023 hebben we dit samen mogen openen en het traject afgesloten met een gezellig samenzijn bij "Ome Toon".

Bij elke zonnestand kun je telkens een nieuwe én bijzondere ervaring opdoen.
DANK JE........
Een kunstzinnige aanwinst voor Biest-Houtakker.

Stichting WelGement.
Initiëren en realiseren i.s.m vele vrijwilligers uit Biest-Houtakker projecten die het dorp mooier, fijner, gezelliger, groene en levendiger maken met natuur, cultuur, historie, inclusie als speerpunten.
Januari 2024

REFERENTIE BIEST-HOUTAKKER

Graag wil ik gebruik maken om een referentie voor je mooie kunstwerk achter te laten.
Ik kan me als de dag van gisteren nog herinneren dat wij samen de Pilot BiestHoutakker bezochten. Jou enthousiasme over het verhaal en de geschiedenis van de boerenbedrijven was meteen een schot in de roos. Ook de bijeenkomst met de omwonende over jou beeldverhaal heeft indruk gemaakt. 
Het was ook niet niks 24 jaar geleden. Er kon totaal niets gebouwd worden door de aanwezige hinder cirkels van de bestaande agrarische bedrijven. Door de reconstructie van het platteland in Biest-Houtakker is er ruimte ontstaan.

Nu in december 2023 bij de afronding van de Pilot Biest-Houtakker herinnert jou kunstwerk aan de verdwenen boerderijen met een knipoog naar de ophaalbrug over het kanaal.
Een prachtig kunstwerk van glaskunst. Drie maal is scheepsrecht. De plek waar het nu staat is magistraal. 
Voor de derde keer samenwerken met jou als kunstenaar was een prachtige ervaring. Dank je wel voor de samenwerking.

Leo Lamers  Hilvarenbeek, december 2023
projectleider namens Woonstichting Leystromen, de gemeente Hilvarenbeek, de provincie Noord-Brabant en van der Weegen bouwmaatschappij.  

 

REFERENTIE CONGREGATIE VAN DE HEILIGE HARTEN

MISSIE VOLBRACHT
Toen Ellen Brouwers rond Allerzielen 2022 samen met mij onze begraafplaats op Zuylen in Breda bezocht, stelde zij mij al gauw de vraag of zij een ontwerp zou mogen maken voor een kunstwerk ‘ter eeuwigdurende herinnering’ aan degenen die daar begraven zijn én – heel voornaam - aan het wereldwijde missiewerk van de Congregatie. Toen ik dit in ons bestuur aan de orde stelde, ging men direct akkoord.

Al na een paar weken had Ellen een ontwerp klaar. Zij liet het mij zien in de vorm van een powerpointpresentatie en gaf daarbij de nodige uitleg, vooral betreffende de symboliek die uit het kunstwerk zou kunnen spreken.
Het kunstwerk zou bestaan uit drie grote glasplaten die zó achter elkaar op het middenpad van onze begraafplaats zouden worden geplaatst dat bezoekers alleen zigzaggend tussen de platen door naar voren zouden kunnen lopen. (Dit staat symbool voor de zending van de Congregatie: ‘Gaat uit over alle landen…’, naar oost en west, naar noord en zuid.)

Op de twee voorste (identieke) platen zou een netwerk worden afgebeeld van stokken waarlangs klimop zich omhoogwerkt. (Dit geeft de verbondenheid aan die er altijd was tussen de leden van de Congregatie, waar zij zich ter wereld ook bevonden.) De bladeren van de klimop zouden hier en daar veranderen in vogeltjes. (Dit staat voor de ontwikkeling die de missionarissen meemaakten in hun contacten met volkeren wereldwijd: zij vereenzelvigden zich met de mensen waarvóór en waarméé zij werkten.)

Op de derde plaat zouden de namen worden vermeld van al de overleden Nederlandse paters, broeders en geassocieerden van de Congregatie, waar zij ter wereld zij ook zijn begraven.

Ik was het dan wel eens met het ontwerp, maar het bestuur van de Congregatie moest er ook mee kunnen instemmen. Ellen is daarom een keer met het bestuur kennis komen maken en heeft bij die gelegenheid ook haar ideeën ontvouwd, en met succes: het bestuur ging er unaniem mee akkoord.
In goed overleg is er daarna nog wel het een en ander veranderd aan het ontwerp, en werd de naam ervan vastgesteld: ‘Missie volbracht’.

Het goed overleg hield in (en daarvoor ben ik twee keer naar het atelier van Ellen geweest en is zij samen met mij nog een keer naar de begraafplaats geweest) dat we de juiste plaatsen hebben bepaald waar de platen zouden komen te staan, maar ook de precieze afmetingen en de dikte van de platen hebben vastgesteld en de manier waarop zij zouden worden ‘gegrondvest’. Ook heeft Ellen ons aan de hand van enkele voorbeelden die zij had meebracht, nog een keuze laten maken uit de diverse tinten en de transparantie waarin het kunstwerk uitgevoerd zou kunnen worden.


Een mooie ‘toegift’ is – maar dat bleek later, nadat de platen waren geplaatst - dat de plaat met namen zó is opgesteld dat in de ochtend de opkomende zon steeds meer namen verlicht. Een mooie symboliek van het geloof in de verrijzenis.

Op 16 juni 2023 is het kunstwerk onder grote belangstelling onthuld. 

Wij zijn Ellen dankbaar voor dit prachtige ‘Missie volbracht’, voor de prettige samenwerking en voor de manier waarop zij heeft gezorgd voor de feitelijke uitvoering en de plaatsing van het kunstwerk.

Teteringen 4 augustus 2023/ Jan Wouters ss.cc.

REFERENTIE PRIESTERS VAN HET HEILIGE HART VAN JEZUS

Op de begraafplaats Zuylen te Breda is er een gezamenlijk gedeelte gereserveerd voor de Paters van de Heilige Harten en van de Priesters van het Heilig Hart van Jezus. In goed overleg met de Paters van het Heilig Hart heeft de kunstenaar Ellen Brouwers een pracht monument ontworpen om de plaats waar de medebroeders begraven zijn aan te geven.

Het kunstwerk bestaat uit een glazen plaat met sierlijke bloemmotieven. De plaat is geplaatst tegen de achtergrond van de scheiding heg, zodat de kleuren zich aanpassen aan het licht, afhankelijk van de seizoenen, groen en bruin.
Met dit kunstwerk is de laatste rustplaats van de medebroeders beter herkenbaar geworden, zodat bezoekers hen waardig kunnen herdenken.
 De Priesters van het Heilig Hart zijn de kunstenaar zeer erkentelijk.

 Breda, 16 juni  2023 / j. de rooij scj

REFERENTIE CANON VAN OISTERWIJK

Ellen heeft het altijd al als een uitdaging gezien om kunst en geschiedenis met elkaar te verbinden en onder de mensen te brengen. De herdenkingsglaspanelen bij de Catharinenberg zijn daar een voorbeeld van, maar ook de Canon van Oisterwijk die in 2010 het daglicht zag in het museum 'De Drie Deuren' in de Dorpsherberg. Samen met enkele anderen gaf zij op kunstzinnige wijze vorm aan markante gebeurtenissen uit het verleden van Oisterwijk. Bezoekers konden daar op interactieve wijze mee kennis maken.

Na enkele jaren sloot het museum helaas de deuren en verdween de Canon in de opslag.
Ellen vond het na ruim tien jaar tijd om die canon eens onder het stof vandaan te halen, te actualiseren en aan te vullen met recente markante gebeurtenissen. Er werd een werkgroepje gevormd met Ellen als drijvende en bezielende kracht. Er is veel geschaafd aan foto's, teksten en ontwerp. Ellen ging zelfs soms zelf nog foto's nemen om een beter beeld te kunnen opnemen van een markante gebeurtenis.
Uiteindelijk resulteerde dat in samenwerking met uitgever Stichting het Kwartier van Oisterwijk in een fraai vormgegeven leesbare uitgave met mooie plaatjes en bondige teksten.Die kreeg de sprekende titel 'Canon van Oisterwijk de 'Parel van Brabant' in 82 vensters'. Een boekje dat gretig aftrek vond onder de Oisterwijkse bevolking. 

Anton van Dorp, Stichting Het Kwartier van Oisterwijk.Referentie: www.kwartiervanoisterwijk.nl
December 2022. 

REFERENTIE “COWS IN THE GARDEN “ PARTICULIERE TUIN ABCOUDE

In 2022 bouwden mijn buren tegen de erfgrens een massaal bouwwerk van 11 meter lang en 3.15 meter hoog. Ik zocht al enige tijd naar een oplossing om de massaliteit uit dit bouwwerk te halen. 

In juni was er een expositie bij ELLEN BROUWERS in Oisterwijk van haar glaskunst, welke wij bezochten. We waren beiden meteen onder de indruk van haar werk. Wel merkten wij dat haar werk voornamelijk bij grote bedrijven, openbare ruimten, kerken en ziekenhuizen geplaatst werd. Uiteraard dacht ik meteen aan mijn tuin. Daarom informeerde ik of zij ook voor particulieren werkte. Dat was mogelijk. Ze wilde wel eerst de locatie zien. In verband met de afstand heb ik eerst foto's van mijn tuin gestuurd. En op 24 juli kwam zij kijken, verder kennis maken en daarbij wilde ze meer weten van mijn achtergrond.Ook toonde ze een aantal kleinere glasplaten met afbeeldingen. Onze voorkeur ging naar een afbeelding met bomen en groen tinten. In mijn huis staat een kudde bronzen koeien van Gerard Brouwer, waar haar oog op viel. 

Met deze gegevens ging zij aan de slag. 
Op 5 september hebben we in haar atelier op de computer twee series van elk 3 voorbeelden gezien. 
Er waren drie afbeeldingen bossages met koeien ( Cows in the Garden ) en drie afbeeldingen met alle mogelijke kleine kevertjes, vlinders, mieren etc. ( Tuin der Lusten ). Gezien mijn afkomst ging mijn voorkeur naar de bossages met koeien. 
Hiermee ging zij verder aan de slag. Er werd gekozen voor een kunstwerk van 2.85 meter hoog en 1.80 meter breed, welk in het midden van de lange wand geplaatst is en zo de massaliteit van de wand breekt. De ledverlichting die erachter geplaatst is zorgt ervoor dat ook 's avonds een mooi object te zien is. 

Het prettige van Ellen is dat zij alles regelt. De aannemer, die het fundament komt storten, de smid, die de gegalvaniseerde ophang constructie maakt en een speciale glas zetter, die alles komt plaatsen. 
Dit zijn allemaal vakmensen, die op de afgesproken tijd kwamen. 
Het resultaat is helemaal zoals ik het wenste en zorgt voor een minder massale muur. Elk moment van de dag en avond kan ik nu genieten van prachtige glaskunst. 

Ellen is een vakvrouw, die we op het juiste moment ontmoet hebben en zeer voortvarend te werk ging. Op 9 december werd het werk al geplaatst. Ook voor particulieren kan zij dus bijdragen aan meer kunstgenot en levensvreugde.

Mia K. Abcoude 
december 2022

REFERENTIE JAN NEGGERS van Aken concepts, architecture & engineering

Mijn pensioengerechtigde leeftijd brak aan waarvoor mijn bedrijf en mijn medewerkers mij verrasten met een cadeau waarvan ik de impact op dat moment nog niet kon overzien: een glaskunst workshop bij Ellen Brouwers in Oisterwijk.
Geen idee wat dit precies ging betekenen, maar vol goede moed maakte ik een afspraak om met haar kennis te maken op 10 oktober 2020. Deze workshop eindigde op  26 juli 2021 met een geweldige ervaring, een bijzonder glaskunstwerk door mijzelf ontworpen en samen met vakmensen gemaakt en een warme vriendschap tussen Ellen en mijzelf.
 
Deze ervaring kan ik het beste omschrijven als een stap voor stap reis door velerlei onderwerpen, gebeurtenissen en momenten die mij steeds weer raakten. Ellen in de rol van begeleider, coach, maar vooral als uitermate betrokken en bevlogen kunstenaar en vakvrouw. Ze geeft je ruimte voor jouw eigen proces, neemt tijd voor alle leermomenten en houdt daarnaast scherp in de gaten wat het doel was en hoe daar te komen. Elke dag die ik bij haar heb doorgebracht gaf een warm en welkom gevoel, goede koffie, een gezellige lunch en veel gesprekstof over van alles en nog wat.
 
De hele periode kan ik omschrijven als leerzaam, serieus en vol diepgang. Het resultaat mag er dan ook zijn. Een prachtig glaskunstwerk met een verhaal over mijzelf, mijn leven en de daarin belangrijke gebeurtenissen. Het was nooit saai, altijd boeiend en verrassend. Achteraf blijkt het een cadeau waarvan je de impact pas veel later doorziet.
Ik had het niet willen missen.
Ellen, heel hartelijk bedankt voor deze waardevolle ervaring.
Warme groet, Jan Neggers

referentie j.g.p.neggers@gmail.com
 

REFERENTIE GLOBAL GOALS GENOOTSCHAP

ZICHT (op een duurzame ontwikkeling)

Een kunstwerk dat het streven naar een mondiale  ‘duurzame ontwikkeling’ – de Global Goals van de Verenigde Naties – verbeeldt. 

Dat stond me voor ogen toen ik besloot de Global Goals Award van het Global Goals Genootschap Oisterwijk te doneren vanuit mijn bureau voor duurzame ontwikkelingsvraagstukken Ecotopia. En omdat ik heel erg van glaskunst hou nam ik contact op met Ellen. Ecotopia is een samentrekking van ‘ecologie’, omdat ik al decennialang actief ben in de natuur- en milieubeweging, en ‘utopie’,  omdat ik ooit afgestudeerd ben als cultuurfilosoof op de utopische traditie in de Westerse ideeëngeschiedenis. Het kunstwerk moest dit Ecotopia belichamen. Evenals de definitie van duurzame ontwikkeling van de Verenigde Naties, als de balans tussen haar ecologische, sociale en economische dimensies. En dat in een Week Van De Verbinding die de stichting Sociaal Huis Oisterwijk jaarlijks organiseert, waarin de Award uitgereikt zou worden.

Alleen al de tijd die ik als cultuurfilosoof samen met Ellen heb mogen doorbrengen om dit alles in een kunstwerk te verbeelden was het me meer dan waard. De inspiratie en verbeeldingskracht die ik heb mogen ervaren.

ZICHT heeft Ellen haar kunstwerk als naam meegegeven.  Met als onderliggende gedachte: ‘Daar waar je ‘oog’ op valt als je open staat voor de natuur en een stip op de horizon’. Met aan de zichtzijde een verwijzing naar de maatschappelijke initiatieven die in de gemeente Oisterwijk die zich inspannen voor een meer duurzame gemeenschap, autonoom maar met elkaar verbonden. En aan de andere zijde een ruimere blik op onze eigen omgeving en toekomst.

Achteraf realiseerde ik me dat het kunstwerk prachtig verwijst naar een citaat van Oscar Wilde dat ik al die jaren in mijn bureau voor duurzame ontwikkelingsvraagstukken Ecotopia als motto gehanteerd heb: “A map of the World that does not include Utopia is not worth even glancing at. For it leaves out the one country at which Humanity is always landing. And when Humanity lands there it looks out and, seeing a better country, sets sail. Progress is the realization of Utopias.” (Oscar Wilde, The soul of man under socialism, 1891)

Ellen, bedankt!

Joop van Hezik
September 2020
Mailadres referentie vanhezik@xs4all.nl

REFERENTIE PROVINCIE OVERIJSSEL

Compositie 2020 Kunst in Stijl
De buitenruimte van de provincie Overijssel is 47 jaar geleden aangelegd door Mien Ruys, een van de belangrijkste tuinarchitecten van de 20e eeuw. Na bijna een halve eeuw was de tuin aan renovatie toe en heeft het bureau van Mien Ruys de tuin gemoderniseerd en er een ruimte van gemaakt voor mens en dier. Het provinciehuis zelf stamt uit 1973 en is ontworpen door prof. Marius Duintjer. Zijn ontwerpen kenmerken zich door  sterke horizontale lijnen en het gebruik van daglicht. Beiden zijn duidelijk te zien in het gebouw die uit horizontale lijnen met daartussen glaspanelen bestaat.

Een kunstwerk die het gebouw en de tuin zouden verbinden, maar ook op zich een element zou zijn was onze wens. Ellen heeft zich verdiept in zowel de tuin als het gebouw en was ook geïnteresseerd in de identiteit van onze organisatie en stelde ons na onderzoek een aantal prachtige ontwerpen voor. Hoewel ze zelf een duidelijk beeld heeft van hoe haar kunstwerk eruit zou moeten zien, staat ze open voor onze inbreng en wensen. Hierdoor voelde het als een natuurlijke samenwerkingsproces tot het eindresultaat, dat er absoluut mag zijn. We zijn trots op het kunstwerk ‘Compositie 2020 Kunst in Stijl’ dat statig, maar in harmonie één geheel vormt met ons gebouw en onze tuin. 

Ellen, bedankt voor de fijne samenwerking en het prachtige kunstwerk!
Juliette Sprangers, adviseur en Cécile Li, art director
Provincie Overijssel
Zwolle, 17 september 2020
J.Sprangers@overijssel.nl - C.Li@overijssel.nl

REFERENTIE BURO MIEN RUYS


Dag Ellen,

Wat ontzettend leuk om je te ontmoeten, je kunstwerk te zien en je toelichting te horen! Ik heb geïnformeerd bij de hoofdredacteur van OnzeEigenTuin of er nog ruimte is voor een extra foto: gaat niet lukken, het nummer zit al overvol…. Mooie foto’s zijn het trouwens!
Hierbij wat ik je na de onthulling over de werkwijze van Mien Ruys vertelde.:
·         Ze werkte intuïtief, ze schetste, zocht naar een compositie van lijnen en vlakken totdat ‘ze zag dat het goed was’, in harmonie en in balans.
·         Plattegronden van haar ontwerpen hebben sterke overeenkomsten met schilderijen van Mondriaan. Harmonieuze composities van lijnen en vlakken. 
·         Altijd is er in het ontwerp van Mien Ruys een belangrijke rol voor kleur/bloemen/ervaren seizoenen. Tijdgenoten deden daar smalend over, vonden het teveel versiering. Mien Ruys was het daar mee oneens: de kleur/bloemen had een belangrijke functie (als het rode vlakje in een schilderij van Mondriaan.
·         Mien Ruys was lid van de en bevriend met veel architecten: met Gerrit Rietveld werkte ze samen aan vele projecten. Dat ging zo ver dat Mien Ruys mee de positie van het gebouw op de kavel bepaalde.

Tot zover nu, we houden contact!
Groet Anet Scholma

BURO MIEN RUYS TUIN- EN LANDSCHAPSARCHITEKTEN BV

mailto:AnetScholma@Mienruys.nl

18 september 2020

REFERENTIE DIRECTIE BOUWBEDRIJF BERGHEGE

Rondom de naderende heropening van ons grondig verbouwde kantoor nam ik vlak voor de kerst 2019 contact op met Ellen. Ons bedrijf kent een sterke verbinding met het kantoorgebouw en de locatie, deze gaat terug tot haar oprichting in 1924. Wij hadden de wens om dit in een kunstvorm uit te drukken ter onthulling op de geplande feestelijke opening op 4 april 2020. In nauw contact met Ellen zijn we doorgedrongen tot de essentie van deze fundamenten die bedrijf, directie, medewerkers, en gebouw met elkaar verbinden. Zij heeft dit vervolgens vertaald in de ‘Wandeling door de geschiedenis Begijnenstraat 3 in glas’

Zowel medewerkers, directie als familie zijn trots op het resultaat en kijken ernaar uit dit in de toekomst aan bezoekers van ons kantoor te laten zien.

Ellen, bedankt voor de prettige samenwerking.

Directie Bouwbedrijf Berghege Oss
24 juni 2020

mailto:jr.berghege@berghege.nl

 

REFERENTIE WETHOUDERS OISTERWIJK

Een mooi begin van de week.Wethouders Stefanie Vatta, Dion Dankers en ik gaan op bezoek bij Ellen Brouwers.We luisterden ademloos naar de verhalen die de basis zijn voor de kunstwerken die zij maakt. Ook zijn we onder de indruk van haar als persoon. Op haar website is haar werk te zien. Klik vooral door naar de catalogussen. Het bleek dat we geregeld werk van haar tegen zijn gekomen. Herken jij ook werk van haar? 

27 januari 2020
Marleen van den Hout- Ondernemersloket Oisterwijk
marleen.vanden.hout@oisterwijk.nl

REFERENTIE MONUMENT DREYEROORD ome Jan

Op vrijdag 6 september 2019 zou in Oosterbeek een monument onthult worden in verband met Market Garden welke in Oosterbeek tot vele slachtoffers heeft geleid. Omdat een nicht van mij (Ellen  Brouwers) de opdracht had gekregen om een monument te maken,ben ik die dag naar Oosterbeek gegaan om bij de onthulling aanwezig te zijn als enigste van de familie.  Het was indrukwekkend zoals de bevolking na 75 jaar de bevrijders nog ontvangen.  Buiten het centrum van Oosterbeek stond een hotel Dreyenoord waar zwaar gevochten is. Veel gewonden en gesneuvelden zijn in dit hotel verpleegd. Omdat het hotel oud en versleten was meende de gemeente daar appartementen neer te zetten. Doch het bevrijdingscomité dacht daar anders over en met steun van diverse sponsors ,werd het hotel helemaal nieuw herbouwd, waar nu demente bejaarden in wonen. Om 3 uur zou de onthulling plaats vinden.  In de hoek van de grote tuin, stonden lange buizen met in de midden een groot doek. Daarachter het monument dat onthult moest worden.  Er waren zo’n 50 stoelen klaar gezet voor de sponsors, genodigden  en een zestal veteranen uit Schotland. Er was een Pijp en Drumorkest in originele  klederdracht.  Nadat de voorzitter de aanwezige en veteranen welkom had geheten sprak de burgemeester een woordje. Daarna nam ze het kleed weg en werd het monument zichtbaar.  Aan de voorkant was  een zweef vliegtuig (zonder motor) geheel in stijl en aan de linkerkant het hotel zoals het vroeger  was en rechts het  nieuwe hotel  Het was een prachtig monument.

Dat zei ook een veteraan die 98 was. Ellen gaf nog een toelichting hoe het  allemaal verlopen was. Over die buizen die rond het monument stonden zei ze dat zijn 24 buizen dat was de gemiddelde leeftijd  van de militairen dien  in Oosterbeek gevochten hebben  Ik ben trots op mijn nichtje dat zij zo iets moois kan maken. Na afloop van de onthulling was er in een grote tent bij de Naald nog een Gledier (zweefvliegtuig) op ware grote gemaakt van hout te bezichtigen.  Het was een prachtige dag dat ik dat nog mee mag maken.    

Groeten  (Ome) Jan Brouwers ( 1926 - ) - Gemert - Indië veteraan
September 2019

REFERENTIE MEMORIAL DREYEROORD

In Oosterbeek en omgeving is hard gevochten tijdens de Slag om Arnhem. Een van die plekken waar zwaar gevochten is, was het Hotel Dreyeroord aan de Graaf van Rechterenweg 14 in Oosterbeek.

Er is uitvoerig discussie geweest over het renoveren van dit hotel, hetgeen uiteindelijk met steun van meer dan 25.000 reacties uit de gehele wereld op een petitie, heeft geleid tot afbraak, maar wel tot een mooi bijna nagebouwd (chaletachtig-) pand met opnieuw de naam ‘Dreyeroord’. 

Via Amvest uit Amsterdam (de eigenaar) kwam Stichting Airborne Feelings, september 1944 in contact met de beeldend kunstenaar Ellen Brouwers uit Oisterwijk. De stichting wilde niet het zoveelste monument van steen met plaquette of en saai bordje om deze belangrijke gedenkplek te eren, maar iets met meer inhoud en symboliek.  Ellen ging zich verdiepen in de historie van deze plek rond september 1944. De troepen bestonden uit 7th (Galloway) Battalion the Kings Own Scottish Borderes (KOSB) en piloten van Army Air Corps. Onderzoek van Ellen inspireerde haar om het Andreaskruis als grondvorm te kiezen, omdat deze ook in de badge van KOSB en in de vlag van Schotland voorkomt. De meeste van deze troepen werden aangevoerd via landing met gliders (=zweefvliegtuigen) op de hei en daarom de trekkabels gesymboliseerd in de grondvorm passende stalen pijpen. Het aantal buizen symboliseert de gemiddelde leeftijd  van de gevallenen. Haar kennis van glaskunst kwam prachtig tot uiting in de panelen waar de geschiedenis op wordt verwoord. Zo ontstond er een bijzonder memoriaal waar jaarlijks de vele bezoekers op deze plek van kunnen genieten.

De onthulling ( september 2019) werd gedaan door een tweetal veteranen samen met burgemeester en wethouder van de gemeente Renkum en de voorzitter van de stichting die de uitvoering mogelijk gemaakt heeft.

Paul Tirion, voorzitter stichting Airborne Feelings, september 1944.

REFERENTIE PIET AUGUSTIJN aanbeveling

ELLEN BROUWERS is een kunstenaar/ontwerper die vlakglas als specialisatie gebruikt in haar werk. Dat werk richt zich vooral op toegepaste kunst die de architectuur versterkt. Naast het feit dat ze zich voortdurend afvraagt hoe kunst en kunstzinnige toepassingen het werkklimaat positief kunnen beïnvloeden en de identiteit van een bedrijf of instelling mede kunnen bepalen, is ze steeds op zoek naar innovatieve toepassingen van het materiaal vlakglas.
In deze tijd van verduurzaming, klimaatproblemen, functionaliteit en veiligheid speelt (vlak)glas een leidende rol. Het is sterk, duurzaam, opgebouwd uit natuurlijke grondstoffen en inzetbaar op velerlei gebied. Ellen Brouwers wil in die ontwikkeling een duidelijk rol  spelen en door toepassing van technieken als zandstralen, keramische zeefdruk, dubbel- en driedubbele beglazing, warmte- en koude-isolatie niet alleen een kunstproject in vlakglas uitvoeren, maar dit integreren in een architecturale context. Nieuwe ontwikkelingen, waaronder 3D-printen en het inzetten van glas op velerlei gebieden, leiden tot  de noodzaak van het beheersen van nieuwe technieken. Daarom zijn relevante workshops, cursussen en artist in residence programma’s  op glastechnisch gebied onontbeerlijk voor de verdere ontwikkeling van het kunstenaarschap van Ellen Brouwers. Een artist in residence bij het Corning Museum of Glass wil ik dan ook van harte aanbevelen.

Piet Augustijn- zomer 2019
oud-conservator hedendaagse kunst Gorcums Museum, Gorinchem
hoofdredacteur Nederlands glasmagazine GLAS

REFERENTIE BRIEF WISSELING werken uit 1994

Goedemiddag mevrouw Brouwers,

Ik heet Piet Henskens en ik heb 2 kleine kunstwerkjes gekocht die volgens wat er op de achterkant staat door u gemaakt zijn in 1994 dus al 26 jaar geleden. Het glas van de lijst lijkt donkergroen te zijn gekleurd en er zit een foto achter, een een foto van brandende kaarsen de ander een foto van ?, het lijkt een frivool broekje? te zijn.Ik zou graag wat meer over beide kunstwerkjes willen weten, bijvoorbeeld waarom de groene kleur etc. Voor zover ik heb kunnen nazoeken zijn beide werkjes van het begin van uw  zeer boeiende en schitterende carrière ik heb zoveel mooie glaswerken van u gezien op uw website en op het internet.Alvast heel erg bedankt voor uw antwoordt ik heb foto's van beide werkjes bijgesloten.
Dag Piet,
Wat een verrassing. Fijn dat deze werken zo goed zijn ontvangen en terecht gekomen.Ze komen uit mijn 'groene periode' voor een tentoonstelling in Deventer in 1994.Het werk gaat terug naar mijn jeugd. ( ben opgegroeid op het platteland: groen) Mijn dochter is begin ( 4 febr. ) dat jaar geboren en ik wilde graag terug kijken op mijn kindertijd. De tentoonstelling was in de voormalige vrouwen gevangenis. Het linkse werk verwijst naar een groen gestippelde  katoenen zak met verschillende vakken. Deze hing altijd aan de binnenzijde van een zeer grote kast en mijn moeder deed daar vaak haar relikwieën  in. Als kind ging ik regelmatig naar deze plek om te ontdekken wat ze er had bijgestopt. Deze zak heb ik zelf nog steeds er ik stop daar ook nog vaak dingen in die ik wil bewaren.( plus nog enkele spullen van mijn moeder). De kaarsen verwijzen naar : kaarsje aansteken in de kerk. Ben katholiek opgevoed en het zit nog steeds in mijn systeem om bij bijzondere gelegenheden een kaarsje aan te steken.Dank voor uw respons op mijn werk.Zo zie je maar. Een mens kan nog steeds verrast worden. Wat ik vind en vond in het katoenen zakje- vond u op de rommelmarkt.Veel kijk plezier en dank voor uw aanvraag voor meer achtergrond informatie. Doet me goed.
Goedenavond Ellen,
Ik ben zwaar onder de indruk van je best intieme uitleg over beide groene werken die ik heb weten te bemachtigen. De uitgebreide en vriendelijke zo openhartige  uitleg van beide werken maken ze voor mij heel speciaal, ik begrijp wat ze voorstellen en betekenen en ik wil je hiervoor heel erg bedanken. Ik ga een mooi plekje voor ze uitzoeken, ook ik ben katholiek opgevoed en steek ook bij speciale gebeurtenissen vaak een kaarsje aan. Nogmaals bedankt voor de uitleg en de paardebloem bermkunst vind ik als oude bioloog ook heel toepassend voor je ouders. 

Met vriendelijke scouting groet, Piet Henskens -Overasselt  2019

 

REFERENTIE TATASTEEL TUBES BV OOSTERHOUT

Na een zeer uitgebreid voorafgaand proces heeft Ellen uitstekend de wensen van ons bedrijf creatief omgezet in een schitterend ontwerp van de ontvangst- en conferentieruimte.

De bedoeling om het productieproces “van Erts naar Bbuis” in het hoofdgebouw te integreren is, door middel van fotografie, in beeld gebracht.

De totaalinrichting, zoals vloer, wand en meubels, zijn uitstekend op elkaar afgestemd.

We hebben bewondering voor haar grote inzet en we zullen haar expertise in de toekomst wederom gebruiken.
Op naar de volgende fase!
Karin van Riel Personal Assistant, Director Operations.
Januari 2019

REFERENTIE BETHELKERK J. Sanders

Ellen heeft in de Bethelkerk 33 glazen panelen toegevoegd aan een gebouw met een duidelijke architectonische invalshoek. Ze heeft zich goed verdiept in de betekenis van het gebouw, de Bijbelse achtergrond en hoe dat vertaald kan worden naar het hedendaags gebruik. De glazenpanelen zijn wonderschoon, versterken het karakter van de kerk.

Gebruikers van de kerkzaal voelen zich thuis, voorgangers spreken zich telkens lovend uit over de heringerichte kerkzaal. Ellens aanpak was inlevend, zakelijk en goed volgens planning en budget. Het resultaat mag er zijn!
 vrgr Janine December 2018 Mailadres referentie Info@janinesanders.nl

REFERENTIE BUSINESS CLUB BREDA

Een avond met de Business Club Breda in het Stedelijk Museum in Breda.

 

Een inspirerende avond over kunst en ondernemerschap met o.a. als gastspreker Ellen Brouwers.

Ellen weet, als geen ander, kunst met ondernemerschap te verbinden. De lezing van Ellen was een verademing om naar te luisteren. Haar no-nonsens mentaliteit, transparantie en daadkracht lieten mij een voorbeeld zien hoe je oprecht en duurzaam kan ondernemen.  Zij zet haar talent om in prachtige kunstprojecten en doet dat op een krachtige persoonlijke en bezielende zakelijke manier.

 

Ik heb van haar presentatie genoten.

 

Marjan Vaesen

MV Coaching & Advies.

Donderdag, 28 juni 2018

REFERENTIE BEWONDERAAR

REFERENTIE LEZING SUNDAYMORNING@EKWC

Hoi Ellen

Je hebt het fantastisch gedaan! Het verhaal van jouw carrière kwam heel goed over en goed beeldmateriaal! 

Lieve knappe behulpzame kinderen heb je! 

Die hebben nog een mooie toekomst in het vooruitzicht! 

Nogmaals dank voor je interessante lezing en we wensen jou een heel fijn weekend en een zonnige Moederdag toe

 

Groetjes Myra

12 mei 2017

Mailadres referentie myra@ekwc.nl 

REFERENTIE DIRECTIE RABOBANK MARTIN HOUBEN

Beste Ellen,
Natuurlijk had ik al eerder van Ellen Brouwers gehoord maar ik leerde haar pas goed kennen op de nieuwjaarsreceptie van de gemeente Oisterwijk in januari 2011. Met in mijn hoofd de behoefte aan de verandering van de fysieke huisvesting en het realiseren van een krachtige warme menselijke uitstraling nodigde ik haar uit om daar over mee te denken.
Ellen startte met het maken van een kunstwerk voor de tijdelijke huisvesting in de Lind 20-22. Ook heeft ze daar gezorgd voor een kunstzinnige wijze van wandbekleding welke tevens bijdraagt aan een prettig geluidsniveau om in te werken.De geslaagde samenwerking werd gevolgd door Ellen te betrekken bij de verandering van alle kantoren, Udenhout, Hilvarenbeek en ook het design van de eenmanskantoren in Moergestel, Berkel-Enschot en Helvoirt kwamen van haar hand. De verbouwing van ons ontmoetingscentrum in Oisterwijk aan de Burgemeester Verwielstraat was de spreekwoordelijk ‘kers op de taart’.
Door Ellen vanaf het begin in het bouwteam te betrekken kon zij de opdracht ‘het dichtbij en betrokken’ karakter van de Rabobank vormgeven.

Duidelijk zichtbaar is onze relatie met de klanten en het gebied waar we voor werken.
Met het ‘hart’ als kunstwerk boven het centrale ontmoetingspunt heeft zij alle verwachtingen overtroffen. Het hart symboliseert voor mij de missie van de Rabobank organisatie ‘De Rabobank wil een stuwende en vernieuwende kracht zijn om iedereen op een duurzame wijze te laten participeren aan het economisch verkeer’. Iedere medewerker wordt zo iedere dag geinspireerd door het kunstwerk.

Ellen het was een genot om met je te mogen samenwerken.

Met vriendelijke groet, Martin Houben            26 februari 2017
Mailadres referentie Martin.houben@rabobank.nl

REFERENTIE CAMPUS VALUASCOLLEGE VENLO

Het Valuascollege is een brede scholengemeenschap die vanuit haar kernwaarden passie, er toe doen en vertrouwen het leren van kinderen wil vormgeven. En dat in een schoolgebouw in hartje Venlo dat het beste van twee werelden combineert: aan de ene kant moderne klaslokalen, praktijkruimtes en aula’s, maar aan de andere kant een (letterlijk) traditionele, oude uitstraling: ruimtes waar voorheen de paters hun lessen verzorgden. Het is deze context waarbinnen we als school een wens hadden om onze kernwaarden meer concreet vorm te geven en ook ruimte te creëren voor onze leerlingen en medewerkers om, in een turbulente omgeving van haast en moeten, letterlijk tot rust te komen. Om letterlijk ook ruimte te geven aan het gesprek met elkaar, maar ook met jezelf of met die ander, die er niet meer is.
Het resultaat is uniek!  Op geheel bijzondere en creatieve wijze heeft Ellen, samen met een groep leerlingen en medewerkers, bovenstaande weten te realiseren in ons gebouw . Concreet zijn er drie ruimtes ontstaan waar ontmoeten tussen mensen op de begane grond op geheel natuurlijke wijze tot stand kan komen. Waarbij op de eerste verdieping in alle rust aandacht 

gegeven kan worden aan werken aan vertrouwen alleen of met de ander, bijvoorbeeld door het geven van mindfullness aan leerlingen. En een bovenste verdieping die alle vormen van gedenken mogelijk maakt. Een ruimte waar aandacht kan zijn voor rouw, voor afscheid, maar ook de rust heerst om een moment voor jezelf te hebben. En dat allemaal in een drukke, grote leefgemeenschap die onze school is.
Met recht durf ik te zeggen dat het zeer bijzonder is wat Ellen hier heeft weten te creëren. Niet alleen de vertaling van onze kernwaarden naar meerdere ruimtes, maar vooral door dat samen met leerlingen te doen in combinatie met het gebruik van prachtige materialen en creatieve oplossingen. Als school zijn we bijzonder trots in de wetenschap dat we er een pareltje bij hebben gekregen in een fijne samenwerking!

Hans Oostdam  Januari 2017

Campusdirecteur Valuascollege
Mailadres referentie hoostdam@ogvo.nl

REFERENTIE RABOBANK HART VAN BRABANT II

 

Onze kantoren en bovenal ons vernieuwde Rabobank kantoor aan de Burgemeester Verwielstraat  te Oisterwijk ademen de kenwaarden die we voor ogen hadden met de aanpassingen van onze kantoren: Zichtbaar Dichtbij en Betrokken. Het meest in het oog springend zijn de enorme afbeeldingen op de achterwand van de 3 grote kantoren van kenmerkende delen van ons verzorgingsgebied. Het feit dat bij het ontwerp optimale transparantie is betracht past bij de Rabo waarden. Maar ook het feit dat is gekozen voor degelijk en eenvoudig meubilair, tegelijk smaakvol en met details die verwijzen naar het Hart, dat niet alleen een verbinding heeft met onze naam maar vooral ook waar we onszelf zien in de maatschappij: in het hart en in de bloedvaten van de samenleving. Knap hoe dat verbeeld is in de glaskunst die is toegepast, waarbij  de ontvangstbalie aan de Burgemeester Verwielstraat het meest in het oog spring met prachtige panelen aan de voorzijde en bovenal een schitterend hangend glaskunstwerk er boven waar het Hart in terugkomt en waar je in de draagconstructie zelfs de bloedbanen en –cellen kunt ontdekken die het Hart voeden en door het Hart gevoed worden. Een prachtige parallel met de functie en betekenis van onze Rabobank in de lokale maatschappij.

Wilfred F. Smit   februari 2016

Mailadres referentie  Wilfred.F.Smit@rabobank.nl

REFERENTIE ASSMANN

Brouwerij Ellen.
Ik zoek Ellen nooit op maar ik kom haar zo vaak tegen, minstens één keer per week. Ik bedoel haar werk, de lokalen die zij weergaloos verfraaid heeft. Dan is het in verbazing genieten. Van de totaliteit, 'alles stimmt'
Elke week kom ik in het restaurant van theater "Tiliander". In Oisterwijk. Dat is een totaalbelevenis. Wat mooi.
Oisterwijk mag terecht trots zijn op haar. Op wat ze gepresteerd heeft in het KVL gebouw,  in de nieuwe hal van de RABObank, de prachtige glazen objecten in Catherinenberg. In Tilburg verrast ze me als ik de draaideur inloop van het Sint Elisabeth Ziekenhuis.
Ja, ik laat me graag verrassen, verbazen over wat Ellen nu toch weer weer gebrouwen heeft.

Wim Assmann  februari 2016

Mailadres referentie w.c.assmann@planet.nl

REFERENTIE OUD WETHOUDER

Ellen Brouwers kunstenaar en ondernemer.

Fotografie en monumentale glaskunst, sterk ambachtelijk vakmanschap. Modern en vernieuwend. Werk dat mij aansteekt en raakt. De natuur en het leven: oneindige bron van inspiratie en betekenisgeving. Prints op glas in een sterke relatie met de omgeving, verbinding van historie, het nu en de toekomst.
Prikkelend, je kunt er niet aan voorbij. Dichtbij mensen en maatschappelijk betrokken.
Een warme persoonlijkheid, voor mij een waardevolle en dierbare gesprekspartner. Altijd bereid om mee te denken, eigen wijsheid en een stevig eigen geluid.
Samenwerken met Ellen leidt tot nieuwe waarde, geworteld in de integriteit van haar zelf en de ruimte die zij haar opdrachtgevers, gesprekspartners laat.
Een fantastische vrouw, moeder en inwoner van Oisterwijk. Juli 2015

Maarten Pieters
Oud wethouder van o.a. cultuur

Mailadres referentie  info@maartenpieters.nl

REFERENTIE AVERO I ACHMEA APELDOORN

“Vanuit eerdere ervaringen met Ellen was de keuze snel gemaakt. We zochten iemand die verrassend kan zijn, die kwalitatief hoogstaand werk levert en die in staat is om echt te doorgronden wat de werkelijke bedoeling is achter de vraag.
Ik vertelde aan Ellen waarom we een kunstwerk wilde in de hal van ontmoetingsgebouw in Apeldoorn. Het moest enerzijds een eerbetoon zijn aan de adviseurs waarmee we vanuit Avero Achmea samenwerken, anderzijds het afsluiten van een periode als zelfstandige divisie en de start van een nieuwe episode. Ze heeft dat ongelofelijk goed opgepakt door zich erin te verdiepen en de kenmerkende elementen in ons verhaal te vertalen naar een andere wereld.
Wat ons betreft precies in de roos. Elke dag weer inspireert het werk.
Het kunstwerk voegt zich, dankzij de verrassende toepasselijke positiekeuze van Ellen als vanzelfsprekend in de ruimte". voorjaar 2015
 

Jack Hommel

Mailadres referentie  jack.hommel@achmea.nl

REFERENTIE SAINT GOBAIN

Onderstaande is louter en alleen op persoonlijke titel geschreven en is een blijk van bewondering en waardering voor één van de opdrachtgeefsters van de glasfabriek in Sas van Gent.
Deze glasfabriek, onderdeel van de Franse multinational Saint-Gobain, gespecialiseerd in speciale glastoepassingen en uitvoeringen, kwam jaren geleden in contact met Ellen.
Na zelf meer dan 25 jaar in de “gevels te hebben gezeten” kwam ik op zeker moment in contact met Ellen, die duidelijke, maar veelal ook uiterste grenzen op zocht van het technisch mogelijke (bij een in feite zeer industrieel gerichte productie organisatie).
Ellen kwam regelmatig naar Sas van Gent om de ontwerpen, afmetingen, vormen en kleuren af te stemmen met deskundigen binnen onze organisatie. Dit resulteerde vaak in het maken van proefstukken en meerdere kleurmonsters op kleine schaal, waarna bij definitieve keuze ook nog een mock-up  voor de opdrachtgever van Ellen volgde.

Ellen bracht de verschillende partijen, die bij haar projecten betrokken waren, zoals onder andere de aannemer, verlichtingsdeskundige en de leverancier van de draagconstructie en het glas, waarbij zij uiteraard zelf de helicopter-view behield.
Het was  een prettige wijze van samenwerken, waarbij er van de nodige partijen soms wel behoorlijke inspanningen moesten worden verricht.
Vele zeer bijzondere projecten zijn op deze wijze van haar hand gekomen en voor zover die via de glasfabriek zijn gelopen kan ik bevestigen dat ik trots ben dat ik daar ook een steentje aan heb kunnen bijdragen.                                                                                         

Ing. Jan Snijders - Smart & Clear -  juni 2015

Gerealiseerde projecten zijn o.a.
- Unisoft te Waalwijk
- Rabobank De Lind
- Solliance te Eindhoven
- Tuinpanelen Catharinenberg
- Hoppenbrouwers
- Monument Azerbeidzjan
- R.K. School Liempde

Mailadres referentie  jan.snijder@zeelandnet.nl

REFERENTIE RABOBANK HART VAN BRABANT

Toen ik 2 jaar geleden begon te werken als Directeur Bedrijven bij Rabobank Hart van Brabant was Ellen Brouwers één van de personen die ik snel leerde kennen. Dat kwam door haar kwaliteit als ondernemer / kunstenares waar ze ons als bank adviseerde om ons ‘coöperatieve DNA’ in onze kantoorconcepten tot uitdrukking te brengen.
Inleving, verbinding en creativiteit bleken belangrijke eigenschappen om in deze missie te slagen.

Daarnaast ontmoette ik Ellen vanuit haar maatschappelijk engagement; onder meer als Rotarian zag ik dat ze haar steentje wilde bijdragen aan een betere samenleving. Onze persoonlijke band ontstond pas echt na enkele persoonlijke ontmoetingen waarin ze op een kwetsbare manier haar levensverhaal met mij deelde.
Een erg leuke gezamenlijke ervaring, tot slot, bestond uit een ‘College-Tour’ optreden met in de stoel Jan Hommen en Ellen Brouwers ter gelegenheid van haar boekpresentatie ( aug. 2014). Ik mocht de rol van Twan Huys vertolken.
Ellen is inmiddels een zeer gewaardeerde relatie van me geworden. Juni 2015

Peter Mikkers- directeur zakelijke relaties Hart van Brabant

Mailadres referentie: P.J.Mikkers@hvb.rabobank.nl

REFERENTIE FINANCIEEL FISCAAL BURO JAN de JONG

Via de Rotary Oisterwijk en bij het hardlopen van Taxandria heb ik Ellen leren kennen als een pittige, enthousiaste, ondernemende vrouw die gaat voor haar vak en passie heeft voor de dingen waar ze mee bezig is. Haar opdrachtgevers weet ze te enthousiasmeren en met haar energieke optreden voor zich te winnen, door haar initiatieven, lef en innemendheid. 

Als haar financieel- en belastingadviseur maar zeker ook als ondernemer en mens is het een voorrecht om met en voor haar te werken en haar op deze wijze te begeleiden bij haar onderneming. Zo leer je van en met elkaar.

Jan de Jong

Mailadres referentie jlamdejong@gmail.com

REFERENTIE RITA & GUUST

REFERENTIE GOED WONEN LIEMPDE

Ik ben onder de indruk geraakt van jouw werk via het project Catharinenberg in Oisterwijk.
Bij dat project ben ik zijdelings betrokken geweest als bestuurder van het naastgelegen zorgcentrum c.a.. 

Ik heb jouw werk onder de aandacht gebracht van de architect van ons project De Witte School in Liempde.
Ook de architect vond het een mooi idee om vergelijkbare beelden in enkele glasgevels van De Witte Schoolop te nemen. We kozen daarbij voor het in beeld brengen van de historische ontwikkeling van de bouwlocatie: vroeger jongensschool, daarna basisschool in een wit gebouw en nu een complex zorgwoningen.We hebben voor de uitwerking van dat idee enkele bezoeken gebracht aan jouw atelier in Oisterwijk en zagen dat wat wij wilden goed realiseerbaar zou zijn. Met hulp van oude foto's uit de archieven van de huidige basisschool De Oversteek en van Kek Liemt (heemkundegroep) ben jij erin geslaagd mooie beelden te verwerken in de beoogde glasgevels. Het resultaat oogst veel waardering van zowel de bewoners van het complex als van de gehele Liempdse gemeenschap. Al bij al, een prachtige aanwinst in het centrum van ons mooie dorp.   

Jan Vorstenbosch, Voorzitter Goed Wonen Liempde. 2013

REFERENTIE ATLAS COPCO ZWIJNDRECHT

Heel veel dank voor de inspirerende reis die we samen met jou hebben mogen maken door

‘Tien decennia Atlas Copco’.  Onder het motto ‘Luchtig bladeren  door de tijd.
Van het verleden naar het heden en de toekomst’, heb jij voor ons in het kader van ‘100 jaar innovatie’ een fraai glaskunstwerk gemaakt in vlakglas met traditionele zeefdrukkunst.
Een opvallend  kunstwerk van meer dan 2 meter hoog, dat momenteel op ons kantoor in Zwijndrecht te bewonderen is. Op een subtiele wijze ben jij erin geslaagd om het transparante karakter van de Zweedse Atlas Copco-roots te benadrukken. Een kunstwerk dat staat voor service, innovatie, kwaliteit en duurzaamheid. 
Het is Hein Willems van Solliance geweest die ons met jou in contact heeft gebracht.

Jeannette Verzijl, Manager Communication & Competence Development Atlas Copco Nederland, Zwijndrecht.
Oktober 2013

REFERENTIE AMBASSADE of AZERBAIJAN

REFERENTIE HOPPENBROUWERS UDENHOUT

In 2012 openden we de nieuwbouw van ons bedrijfspand in Udenhout. De nieuwbouw werd via een koppeling letterlijk en figuurlijk ‘verbonden’ met de bestaande bouw. Dit gebied, ‘het netwerkplein’ creëert de verbinding tussen medewerkers, klanten, leveranciers en andere bezoekers. We schakelden Ellen Brouwers in om de bestaande bouw dezelfde uitstraling te geven als de nieuwbouw. Hierbij waren verbinden, mensen, vakmanschap en transparantie de belangrijkste sleutelwoorden.

Ellen Brouwers vertaalde onze wensen in een fraai ontwerp van glaskunstwerken aan de wanden en glazen panelen bij de entree.
Ze was voor ons een fijne partner tijdens de samenwerking met eigentijdse ideeën die aansloten bij onze wensen.

Henny de Haas.
Mailadres referentie hdhaas@hoppenbrouwers.nl

 

REFERENTIE WIM VAN DE DONK

REFERENTIE KIVI NIRIA

Met mij kijken de andere 23 bezoekers aan uw atelier op 6 april 2011, terug op een zeer geslaagde middag. 
De passie en deskundigheid waarmee u over artistieke en tevens multifunctionele scheppingen spreekt en toont
is door uw gasten erg gewaardeerd.

Bij deze nogmaals bedankt.

Namens het bestuur van de vakgroep M/V&G

Andre P.G. Dijkmans

REFERENTIE STUDIO LAUGS

Ik reageer pas laat wegens drukke werkzaamheden en had toen niet de tijd om aandachtig naar je project te kijken! Dat heb ik ondertussen wel gedaan en ik ben onder de indruk.... Wat mij aanspreekt is de "grootte en de omvang" van zulk project. Hoe hou je dit "in bedwang", zodat het project niet met zichzelf gaat "varen". Dus mijn complimenten voor je projectmanagement.

Verder ziet het op foto indrukwekkend uit! Kleur, materiaal en voorstelling (vis) gaan hand in hand. Dus ook hier weer mijn complimenten! Ook ben onder de indruk van je diepgang in materialisatie en de inhoud. Je neemt het zekere voor het onzekere en dat getuigt van vakmanschap en gedrevenheid! Mijn derde compliment!

Ik ga beslist kijken en zal hierna nog een keer reageren! Ellen, Het ga je goed en met veel enthousiame naar het volgende project! Als we samen de wens uitspreken om een keer samen te werken, dan zal dit vast een keer gebeuren! Ziet er allemaal indrukwekkend uit! Producten met inhoud en visie! Kom ik niet vaak tegen. Goede website; passie en creativiteit ontmoeten elkaar in werk met veel liefde! 

Jos Laugs

Mailadres referentie: info@laugsdesign.com

 

REFERENTIE ZUIDELIJK LAND- & TUINBOUWORGANISATIE ( ZLTO )

Prachtig hoe de afgelopen maanden jouw visie op ZLTO is vertaald naar een kunstwerk, waarin onze kernthema's en onze historie fraai samenkomen. Een monument in ons nieuwe gebouw. Je hebt je verdiept in onze geschiedenis en onze genen, je hebt in de klei van onze akkers gestaan en met onze boeren gesproken. En vervolgens het proces van concept tot realisatie daadkrachtig geleid. Dank voor dit eindresultaat, maar vooral ook voor het proces waarmee het tot stand is gekomen.  Dat getuigt van visie, verantwoordelijkheid, vertrouwen en uiteindelijk vrijheid.

Arnold Broeningk, financieel directeur ZLTO 's-Hertogenbosch 2011

REFERENTIE LEVAS HOLDING

Het uitwerken,vormgeven en organiseren van het idee een museum van de geschiedenis van Oisterwijk in te richten hebben wij opgedragen aan Ellen Brouwers.

Met een werkgroep onder haar leiding is e.e.a. uitgevoerd. 
Het resultaat is zeer geslaagd waarin zij een grote rol en bijdrage heeft gehad.

Levas Holding b.v.
Leo van Schayik 
2010

Mailadres referentie: leonardodavini@hotmail.com

REFERENTIE BRABANTWONEN DEN BOSCH

We zijn enkele jaren geleden in contact gekomen, in eerste instantie als gevolg van een presentatie van jou over de meubels in de openbare ruimte. Gelijktijdig bestond bij BrabantWonen het idee om in ieder herstructureringsgebied een blijvend aandenken te realiseren aan hoe het ooit was, hoe het ging tijdens de hele herstructureringsopgave en hoe het uiteindelijk is geworden.

Al gauw bleek dat onze ideeën bij elkaar aansloten. Sindsdien heb jij met ontzettende veel enthousiasme en energie gewerkt aan dit kunstobject. Samen met bewoners heb je hier vorm aan gegeven en we hebben vervolgens de opdracht verder uitgebreid naar de glaspui van het gebouw waar het kunstwerk tegenover komt te liggen. Die combinatie is helemaal geweldig. Ik kijk dan ook erg uit naar de opening van beide objecten op 21 januari! 2010 .Hopelijk volgen daarna nog enkele mooie objecten!! Dank voor de enorm leuke samenwerking en veel plezier met de andere projecten!

Rob Bogaarts

Manager wijkontwikkeling BrabantWonen

 

Mailadres referentie: r.bogaarts@brabantwonen.nl

 

REFERENTIE CBS HEERLEN • IPMMC Vastgoed UTRECHT

Beste Ellen,
Tijdens onze samenwerking voor het project CBS te Heerlen, heb ik je leren kennen als een echte vakvrouw,  die openstaat voor ideeën van anderen..
De vertaling van heden/verleden/toekomst van de locatie te Heerlen naar een prachtig kunstwerk is op een bijzondere manier ingevuld.
 
Wij zijn erg trots op het resultaat en gaan er dan ook vanuit dat de medewerkers van het Centraal Bureau voor de Statistiek er elke dag van zullen genieten!
 
Rene Raaijmakers
IPPMC Vastgoed Utrecht september 2009 
Mailadres referentie:
rene.raaijmakers@ipmmc.nl

REFERENTIE NXP NIJMEGEN

Beste Ellen,

Enkele jaren geleden reden mijn vrouw Wilma en ik regelmatig op de rondweg van Gemert en werden geboeid door het glaskunstwerk in de berm.
September 2007 werd, in het kader van de officiële opening van het gebouw Fiftytwodegrees van  Mecanoo architect Francine Houben in november, het besluit genomen om dit moment met een kunstobject te markeren.
In zeer korte tijd werden de eerste wensen en indrukken door jou omgezet in een bijzonder creatief en pragmatisch scheppingproces. Samen met Floris Visser was je instaat om in
6 weken een idee te vertalen naar een prachtig resultaat.De naam NEXPERIA naar ”next experience” ofwel een opeenvolging van ervaringen, is voor NXP een productgeneratie,
maar geeft ook uitstekend dit realisatie proces weer.

Inmiddels heeft het object met geavanceerde lichttechniek ook in de avonduren een eigen dimensie gekregen en krijgt de toeschouwer weer nieuwe ervaringen.
Ellen hartelijk dank voor je prachtig kunstwerk, het was een geweldige ervaring om met jouw creativiteit en pragmatische aanpak dit project te kunnen realiseren.

Harry van den Bogaert
NXP Nijmegen

Mailadres referentie: NTC-Nijmegen@hetnet.nl 

REFERENTIE VAN AKEN ARCHITECTEN

Je hebt heel veel complimenten gekregen voor je presentatie !!!!! Dat was een schot in de roos. Men vindt je benadering van opdrachten zeer interessant en je manier van denken - bv. auto's in een parkeergarage associëren met vissen in het aquarium - ook. Mijn bedoeling was om mijn collega's aan te sporen om verder te kijken dan het eigen vakgebied en niet alles zelf willen doen. Naar mijn mening is de samenwerking met andersdenkenden en mensen uit de verschillende disciplines de manier om eigen werk te verrijken.

Ik hoop dat je presentatie van gisteren een kiem wordt voor de samenwerking. Ik zal het altijd proberen om jou, waar mogelijk en zinvol, te betrekken bij mijn opdrachten. Ben blij, dat Jan Neggers, onze algemene directeur, je ook heeft ontmoet en je werk gezien heeft. Jan is kunstminnend en wie weet? Dankzij jou, heb ik ook complimentjes gekregen omdat ik je uitgenodigd heb. Het was heel goed. Bedankt nogmaals en tot de volgende keer,

ir Branka Vuksanovic

Mailadres referentie: b.vuksanovic@vanakenarchitecten.nl

 

REFERENTIE - NS - BUREAU SPOORBOUWMEESTER

Dank voor deze informatie. Ik vond de kennismaking aangenaam, was onder de indruk van jouw kennis omtrent toepassingen op en met glas en natuurlijk van het mooiste atelier van Nederland. Zodra er zich een project voor doet waar we van jouw kennis, enthousiasme en inzicht gebruik kunnen maken, zullen we zeker contact met je opnemen.

Niels Greif

Mailadres referentie: niels.greif@spoorbouwmeester.nl

 

REFERENTIE BEDAUX de BROUWER ARCHITECTEN

Het werk ziet er indrukwekkend uit, zowel in kwaliteit als in oppervlakte. Je website heb ik inmiddels opgeslagen bij mijn button - Favorieten en kijk uit naar een mogelijkheid tot samenwerking!

Jacq. de Brouwer

REFERENTIE POG BRABANT

Het POG, Brabants centrum voor gehandicaptenbeleid, is al jaren ‘fan’ van Ellen. Niet alleen omdat onder haar leiding onze portretten in olieverf ons pand sieren, maar ook vanwege de relatie tussen ‘kunst’ en ‘handicap’.

Het KWARTET, een spel met voorlichtingsaspecten voor ondernemers en mensen met een handicap, is tot op heden de mooiste uitgave van onze stichting. Het feit dat ook de Galerie toegankelijk(er) gemaakt wordt voor mensen met een handicap staaft onze mening.
Veel succes met de grote variëteit in kunstzinnig werken!

POG (Wouter Schelvis)
Mei 2003

PS het megakunstwerk in het Leijpark moet er toch echt nog eens komen!!
Mailadres referentie: wschelvis@hetnet.nl

REFERENTIE ICT MILIEU WOERDEN

PRACHTIG! Wat een ontzettend mooi object is het geworden. De plexiglas box ondersteunt het kunstwerk en maakt het alleen maar mooier. Ook het groen en de e-scrap erin is prachtig. Uiteraard ben ik meteen een rondje langs de collega's gegaan (met handschoenen aan). Iedereen was enthousiast.

Voor bijzondere gelegenheden, de glazen tulp moet natuurlijk wel exclusief blijven, weet ik nu wat ik vanuit ICT~Milieu kan geven.Hartelijk dank.

Jan Vlak

Mailadres referentie: jan.vlak@ictmilieu.nl

 

REFERENTIE IBN GROEP UDEN

Ellen Brouwers heeft voor ons een opvallend glasobject ontworpen.

Een kunstwerk waarvan de betekenis eenvoudig uit te leggen is. Een kunstwerk dat op een bijzondere manier de IBN-bedrijven symboliseert.

Een uniek ontwerp dat voor iedereen begrijpelijk is. Complimenten!

Sandra van Groenestijn
Coördinator communicatie
IBN-groep Uden

REFERENTIE JOOST VAN SANTEN

Lieve Ellen,

je weet dat ik je werk heel erg zie zitten; nog eens onderstreept door je nieuwe prachtige werk ’de taal van de dans’ in Uden.

Joost van Santen
Light Art
Juni 2004

Mailadres referentie: joostvansanten@wxs.nl

 

REFERENTIE MISSIEZUSTERS FRANCISCANESSEN ASTEN

Tientallen jaren hebben we gezocht naar mogelijkheden om in onze mooie, maar wat sombere kapel iets aan te brengen wat licht door zou laten, licht, op verschillende manieren. Meer licht, een lichtere sfeer. Maar ook licht dat ergens op of door valt, dat verwijst naar waar het in ons leven om gaat.

Vanaf het eerste moment af voelden we dat we samen in een proces terecht kwamen. We hebben samen allerlei aspecten van ons leven doorgenomen: Onze spiritualiteit, die twee pijlers kent; de schepping en de natuur als een vindplaats van God en de tweede pijler: ons missionaire charisma: erop uit trekken om aan anderen de rijkdom van onze ervaring met God en mensen te delen; de rijkdom van het evangelie van onze Heer Jezus Christus, 

de liefde die de basis is van een leven vanuit God; die liefde doorgeven met name aan mensen die daar het meest open voor staan, armen en behoeftigden, armgemaakten die een groot onrecht wordt aangedaan, mensen die klein durven zijn.
Daarnaast ons leven: actief en contemplatief, beschouwend. Daarnaast de vier oerelementen, waaruit wij en onze hele wereld, het heelal, is opgebouwd: aarde water, vuur en lucht. En de regenboog, het teken van het verbond dat God sloot met zijn mensen; het verbond als een bezegeling van onze trouw aan God en aan elkaar. Uit al deze elementen en verhalen zijn de ramen in onze kapel geboren.

Elke dag weer genieten we ervan en verbazen we ons dat Ellen, met eigenlijk weinig middelen al deze voor ons zeer belangrijke tekenen en werkelijkheden met elkaar in harmonie wist te brengen en te maken tot een echt kunststukje, dat ons ook weer verwijst naar de schepper en maker van alle goeds en moois.

Blandine Delsing
2003
Mailadres referentie: b.delsing@missiezusters-asten.nl

REFERENTIE BEP HAANS

Ellen,

Al 25 jaar volg ik met plezier de weg die je beeldend bewandelt; De passie en de energie die je hebt als je schildert of fotografeert.

Als je in opdracht werkt zie ik je communiceren met je opdrachtgever; laat je je prikkelen door woorden; vorm je een beeld voor jezelf. Ik herken in dit beeld altijd iets van je inspiratiebronnen; vaak kunstenaars zoals Richter, Donald Judd en Sol Lewitt.

Door de behandeling en verwerking van je beeldmateriaal (je foto’s), wordt het toch een typisch Brouwers beeld; strak, met duidelijke kaders; puur, in de keuze van je beeldmateriaal en met een krachtige beweging, zodat het beeld er staat.

Je kunt er als toeschouwer niet aan voorbij zonder goed te kijken, en te zien dat er meer is; er is een nieuwe ruimte gecreëerd.

Bep Haans
2004

Mailadres referentie: b.haans@planet.nl

 

REFERENTIE DUBACH ADVOCATEN HELMOND

De samenwerking met Ellen Brouwers is zeer inspirerend.

Zij paart grote artistieke vaardigheden aan realiteitszin, het vermogen om te zien wat op de 'werkvloer' realiseerbaar is.

Flexibel omtrent de invulling van gedachten en ideeen, maar vasthoudend aan eenmaal gemaakte afspraken, doorzetter met betrekking tot de verwerkelijking van haar ideeen.

Tenslotte, niet de minste van haar vele vaardigheden, heeft ze zakelijk inzicht en is ze prettig in de omgang. No nonsense en to the point.Wij hebben een traject van bijna 9 maanden met haar doorlopen, dat resulteerde in het kunstwerk De Dubachbank, een praktisch en esthetisch kunstwerk van hoog niveau. Het is te bewonderen in het Park de Warande in Helmond. De bevolking is uitermate tevreden met deze verrijking van het park. Wij ook.

Wij kijken met veel plezier en dankbaarheid terug op onze samenwerking.

Namens Dubach Advocaten Helmond
Hans Dubach
mei 2004

Mailadres referentie: dubach@goorts-coppens.nl

 

REFERENTIE STICHTING BEELD & POEZIE HELMOND

Jou ben ik heel dankbaar om als leek kennis te maken met kunst, een betere had ik niet kunnen treffen!
Wat me van jou heel erg bij zal blijven, is dat, ondanks de kunst, jij geweldig zakelijk bent. Sommige zullen misschien denken dat hoort niet bij de kunst, maar ik ben er van overtuigt van wel. Jij hebt dus alles in huis; kunstzinnig, precies en zakelijk. Jij weet, hoe en wat je wilt en daar is geen speld tussen te krijgen. Super! Zelfs het feit dat je man en kinderen aanwezig zijn bij zo'n onthulling, vind ik super!
Ik heb in ieder geval veel geleerd in de laaste 1,5 jaar wat dit project betreft en ik ben heel blij met deze gift; Kunst van de 20ste eeuw. Mijn hartelijke dank!

Hopelijk treffen we elkaar weer met Artimond en anders ga ik zeker bij de Rotary mijn best doen om via die weg elkaar weer te ontmoeten.
Jou boek komt bij ons in huis op een speciale plek te liggen, lekker centraal, zodat iedereen er wel in moet kijken. (Zelfs mijn moeder...)
Nogmaals; Ellen, bedankt en ik hoop in de toekomst nog veel van je te horen en uiteraard te zien!

Irene
Beeld & Poëzie 2004

REFERENTIE SPRINT

Hi Ellen,

De mannen hadden het allemaal mis, grote hilariteit was dat! De dames hebben het echt ontzettend leuk gevonden. Vooraf waren er een paar wat sceptisch maar na de middag was men unaniem enthousiast! Ook over de manier waarop jij de middag begeleid hebt, je bent spontaan en dat viel in goede aarde. Ze vonden dat je dat fantastisch deed.

Ook de kookworkshop bij Erna was een succes en dat had ook te maken met de omgeving en de spontaniteit van Erna. Kortom het was een succesvolle combinatie!! Zeker voor herhaling vatbaar.

We verzorgen bijeenkomsten voor ongeveer 8 verenigingen, dus wie weet!

Mirjam E. van Praag, 11 okt. 2004
bureaumanager bureau SPRINT, gezamenlijk servicebureau voor de Bond voor Materialenkennis en Vereniging voor Produktietechniek

REFERENTIE ICT WOERDEN

Allereerst: wat een prachtige awards. De winnaars waren er zeer verguld mee. Een van de awards stond op een mooie plek bij het podium, natuurlijk uitgelicht, zodat iedereen het goed kon zien.
Tijdens de avond gaf de dagvoorzitter Wim Bens, een keurige uitleg over de achtergrond en het feit dat jij hem had gemaakt. Kortom: mooie publiciteit voor je.
Er waren een aantal journalisten bij, in de persmap die zij meekregen zat ook jou procédé informatie en gegevens.
Het was een zeer geslaagde avond, vol bloemen en pracht en mooie, blije winnaars!
Ralph
Woensdag 17 mei

REFERENTIE WIM TOBE

Hallo Ellen,

Nogmaals bedankt voor de leuke avond. Ik ben erg onder de indruk van wat je allemaal presteert. Ik wist wel dat je zelfstandig ondernemer was, maar ik ben er nu pas van doordrongen wat er allemaal 'achter' zit en wat er allemaal bij komt kijken. Echt bewonderenswaardig. Leuk als je je talenten zo kunt benutten! Het is wel duidelijk dat dit allemaal niet vanzelf gaat en dat je er hard voor hebt gewerkt om zover te komen.

Mij sprak het ook zeer aan dat je een goede 'mix' hebt van creativiteit en zakelijkheid. Een essentiële voorwaarde voor een gezond bedrijf. Daar ontbreekt het nog wel eens aan bij in deze branche.

Heel veel succes verder en tot ziens op de volgende training!

Wim Tobé

Mailadres referentie: tobe@introweb.nl