KUNST IN DE WIJK DEUTEREN DEN BOSCH

Openingsfeest ‘Hart voor Deuteren’ Den Bosch

Op 21 januari 2010 werd het project ‘Hart voor Deuteren’ opgeleverd.


Dit vond plaats in aanwezigheid van veel bewoners uit de wijk. Wethouder Jetty Eugster opende samen met Henk Roozendaal, directeur van Brabant Wonen, het nieuwe activiteitencentrum. BrabantWonen bood de bewoners een kunstwerk aan. Ik ontwierp een paviljoen (met glaskrant) wat de naam “BrabantWonenBuurt” kreeg. Een vernieuwend project dat een verhaal vertelt over Deuteren, waar nieuwe Deutenaren de geschiedenis van deze wijk leren kennen. Als onderdeel van het ontwerp is de bewoners gevraagd actief mee te denken aan de invulling van het kunstwerk.

Door deze benadering hoopt BrabantWonen kunst dichter bij de mensen te brengen en de betrokkenheid en waardering te vergroten.

Brabant Wonen wil dit project in andere wijken in Den Bosch voortzetten.

Op website www.deuteren.brabantwonenbuurt.nl meer informatie over o.a. de glaskrant.

BWB Paviljoen

2010 Ellen Brouwers Oisterwijk

Opdrachtgever Woningcorporatie Brabant Wonen Den Bosch

Meer informatie over dit object, klik hier.
 

 

2022 JUBILEUM JAAR BWB

PERS