ELLEN BROUWERS vormgeving en realisatie van project Museum De Drie Deuren

Mijn kijk als beeldend kunstenaar op het verbeelden van de geschiedenis  van Oisterwijk

Aan het begin van dit project realiseerde ik me dat het heel inspirerend kan zijn om met de ogen van een modern kunstenaar naar het verleden te kijken.  In mijn laatste opdracht voor het CBS kantoor in Heerlen (2009) was ik reeds gefascineerd door mijn studie over de oorsprong van mijnwerkers “land”.

Deze uitdaging bleek veel groter en veel omvattender te zijn dan ik aanvankelijk dacht. Na het besluit om twee serieuze canons samen te stellen en een virtuele reis door Oisterwijk mogelijk te maken was de hulp en research van derden noodzakelijk. Dankzij de ondersteuning van de opdrachtgever konden we een werkgroep samenstellen die me met veel enthousiasme tot het einde heeft ondersteund. In dit proces is het samenstellen en selecteren van beelden continu in beweging geweest en van essentieel belang. De beelden moesten worden ondersteund met verantwoorde niet te lange teksten, historisch juist en begrijpelijk voor de bezoeker. Uiteindelijk moet het museum een beeld geven over de geschiedenis van Oisterwijk met moderne techniek. Met mijn achtergrond als fotografe heb ik geprobeerd om ieder beeld zijn eigen kracht te laten houden. Het zijn vensters ( lees kaders) waarin je je als kijker verplaatst in de getoonde tijd. Hoe leefde men, hoe zag de natuur eruit, wat bezielde de mens , welke ambachten waren er en in welke omstandigheden leefde men. De inrichting van deze tentoonstelling in de beperkte ruimte was eveneens een uitdaging. We hopen met de toevoeging van steeds wisselende films een zo levendig mogelijke vorm te hebben gevonden.  Ik heb dit hele project als zeer leerzaam ervaren dat zonder archief materiaal  nooit tot stand had kunnen komen.  Ik realiseer me nog meer het belang van cultureel erfgoed.  De bedoeling is dat het museum in beweging zal blijven.

Ellen Brouwers ( 1960) Beeldend kunstenaar, fotograaf, ontwerper en  vormgever. Gebruikmakend van diverse technieken, materialen en vormen met als specialisatie keramische glas zeefdruk kunst. Mijn voorkeur gaat uit naar objecten  in de openbare ruimte en ben altijd op zoek naar een balans tussen schoonheid, duurzaamheid en bruikbaarheid.

Mei 2010

 

CANON van OISTERWIJK

MUSEUM De Drie Deuren


Zestien juni 2010 konden we na negen maanden hard werken het Verhaal van Oisterwijk presenteren, acht eeuwen historie samengevat in twee canons.

In opdracht van de initiatiefnemer Leo van Schayik was ik coördinator van de werkgroep en verantwoordelijk voor de creatieve vormgeving en technische uitvoering van dit museum.

In het museum ga je door de geschiedenis van Oisterwijk met een virtuele rondleiding. Interactief, d.m.v. touchscreen, wordt het verhaal verteld dat handelt over de natuur, de gebouwen, de industrie en de mensen. Fotografie en film zijn de dragers van deze historie. Veel research werk zowel ging vooraf aan de realisatie. Oisterwijk heeft een hele rijke geschiedenis, en ik ben er trots op dat we dit hebben kunnen realiseren.

Ik heb dit hele project als een bijzondere uitdaging ervaren dat zonder gebruik van de vele collecties en ondersteuning van historici nooit tot stand had kunnen komen. Ik realiseer me nu des te meer het belang van het behoud van cultureel erfgoed.

Voor straks een hele fijne zomer en tot ziens – sommige onder u zullen zich afvragen hoe het met het geplande “10 jaar” fotoproject staat. Dit hebben we door persoonlijke omstandigheden moeten uitstellen.

Zomergroet van Ellen

MUSEUM en CANON OISTERWIJK

2009/2010 Ellen Brouwers Oisterwijk

Opdrachtgever
Levas Holding bv. Oisterwijk

Ontwerp
Permanente tentoonstelling van de geschiedenis van Oisterwijk en het pand Staionsstraat. Coördinatie van werkgroep en verantwoordelijk voor ontwerp vormgeving en technische uitvoering van het Museum i.s.m. Heemkundekring Oisterwijk, Tineke van Vaal, Ad van den Oord en Wim de Bakker. In opdracht van de initiatiefnemer Leo van Schayik

Materiaal/Technieken
Diverse uitingen.