Er is geen tijd. Of is er niets dan tijd?

2013 Ellen Brouwers Oisterwijk

Opdrachtgever
Congregatie Zusters van Liefde Tilburg

Ontwerp
Uurwerken herbestemming geven - diverse signing

Toelichting
De klokkenwand laat de zusters stil staan bij het begrip ‘tijd’,We hebben de klokken in rust gezet om te benadrukken dat ze een onderdeel zijn van de stilte in het gebouw.

PUBLICATIE MAANDBLAD ZUSTERS van LIEFDE